Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Bij het opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maak je een risico-inschatting van de gevaren. Je kijkt hierbij naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan dit gevaar worden blootgesteld. Naast de evaluatie stel je ook een plan van aanpak op. Je geeft hierin aan welke maatregelen je neemt voor de risico's en binnen welk termijn: 

Hoe beperk je een risico of de schade als het toch misgaat? Welke maatregelen zijn nodig? En hoe worden deze doorgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat de maatregelen blijven werken? 

Ook alleen werk en agressie zijn risico's die moeten worden meegenomen in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Werkgevers moeten hun medewerkers beschermen tegen de gevolgen van agressie en de risico's die alleen werk als gevolg hebben. 

De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat een RI&E moet worden getoetst. Deze toetsing kan op een tweetal manieren. 

Heeft je organisatie meer dan 25 medewerkers? Dan dient de RI&E gedaan te worden door een gecertificeerde deskundige. Aan de hand van een bezoek aan jouw organisatie en interviews met medewerkers controleert de deskundige of de RI&E volledig en correct is. Staan alle risico's op de lijst en passen ze bij de organisatie? Hij bekijkt ook of de maatregelen voldoende zijn en geeft hierover advies. Je ontvangt een toetsingsdocument en aanbevelingen om te voldoen aan de richtlijnen van de wet. Daarmee is de RI&E getoetst. 

Heb je een kleine praktijk dan kan je heel eenvoudig aan deze verplichting voldoen door gebruik te maken van onze tool. Eenvoudig en goedkoop.

qic-bl-lbl-300

Onze contactgegevens:

QualityinCare
Boermarkeweg 50-B
7824 AA Emmen
E: info@qualityincare.nl
Tel: 0592-820038

facebook-icon-40 linkedin-icon-40 instagram-icon-40