De AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening . Door de nieuwe verordening gelden per 25 mei 2018 nieuwe regels over de informatieverplichting aan de patiënten en het werken met toestemming van de patiënt. Eén van die nieuwe regels is dat ook kleine zorgverleners in veel gevallen verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

Veel regels over privacy blijven van kracht en worden door de nieuwe verordening op onderdelen versterkt. Stel je bent zorgaanbieder, wat verandert er dan door de nieuwe verordening?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staan veel gestelde vragen over de AVG in het algemeen en over zorgaanbieders in het bijzonder. Ben ik als kleine zorgaanbieder verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen? Ook als kleine zorgaanbieder ben je in de meeste gevallen verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen.

Dit komt omdat kleine zorgaanbieders doorgaans structureel bijzondere persoonsgegevens verwerken, namelijk medische gegevens van hun patiënten. Volgens de AVG ben je als organisatie met minder dan 250 werknemers verplicht om een register op te stellen wanneer je persoonsgegevens verwerkt: - die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt en/of - waarvan de verwerking niet incidenteel is en/of die vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. 

De praktijk In de praktijk zien we dat veel kleine zorgaanbieders worstelen met de AVG. Voor veel therapeuten is het dermate ingewikkeld dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Daarom hebben wij een gemakkelijke tool ontwikkeld die je stap-voor-stap door de AVG neemt. Aan het eind krijg je een rapport die je precies vertelt wat te doen. Daarmee voldoe je precies aan de AVG en loop je achteraf niet het risico op een stevige boete.

qic-bl-lbl-300

Onze contactgegevens:

QualityinCare
Boermarkeweg 50-B
7824 AA Emmen
E: info@qualityincare.nl
Tel: 0592-820038

facebook-icon-40 linkedin-icon-40 instagram-icon-40